Functionele Biografie Jaap Voigt 1941

jaap62.jpg

Naast mijn studie in de geologie van 1959 – 1966 zat ik in het Nederlands Hockey elftal. Na de diensttijd als Marine Officier ging ik werken bij Philips en werd daar opgeleid tot organisatie adviseur. In die tijd was dat nog geen academische opleiding. In 1972, op mijn 31ste jaar, werd ik zelfstandig organisatie adviseur; één van de eerste ZZP’ers in Nederland.

In de jaren ‘70 ben ik naast het advieswerk nog werkzaam geweest als boekverkoper (van een esoterische boekhandel), als oprichter van een blad voor windsurfers (voor Nijverdal ten Kate), als zakelijk leider en medespeler van een toneelgroep voor kinderen op basisscholen, als assistent regisseur bij een documentaire over Philips (bij de regisseur Jan Vrijman). Kortom: iemand met zijn wortels in de jaren ‘60, die opnieuw richting probeert te vinden.

1978 – 1990 Ik werkte als trainer in groepsprocessen, organisatieadviseur, en later als therapeut, na een opleiding in de bio-energetica bij John Pierrakos, in “The Centre of the Living Force” (Woodstock, Amerika).

Als organisatieontwikkelaar werkte ik voor een groot aantal profit - en non-profit organisaties, waaronder de Pro Juventute, Geïllustreerde Pers, Johnson Wax, het ABP, de Politie organisatie, het Openbaar Ministerie en de AIVD.

Tevens was ik in die tijd betrokken bij de persoonlijke rouwverwerking van mensen ten gevolge van massaontslagen, als deel van het sociaal plan, dat door de organisatie, die over moest gaan tot ontslagen, opgesteld werd.

In 1982 was ik mede-oprichter en eigenaar, samen met Hans en Hanneke Korteweg, van het ITIP (Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie). Dit instituut werd in 2001 overgedragen aan de volgende generatie en is thans werkzaam onder de naam “School voor Leven en Werk”, gevestigd te Zutphen.

1990 – 1998 Vanaf mijn 50ste jaar heb ik mij ontwikkeld tot iemand die kan nadenken over de identiteit van binnensteden en buitenwijken vanuit historische en de morfologische ontwikkeling (de mensen en de kaarten door de tijd heen). Daarbij waren de toenmalige problemen op het gebied van ruimtelijke ordening, sociale infrastructuren, economie en beheer de aangrijpingspunten. Ik werkte als externe projectleider voor gemeenten betreffende de herstructurering van binnensteden. Opdrachtgever was in de meeste gevallen B en W, wethouder Ruimtelijke Ordening. De verschillende takken van het ambtelijk apparaat werden in deze projecten ingeschakeld. Dat heb ik gedaan in Den Haag, Groningen, Vlaardingen, Haarlem, Rotterdam, Arnhem en Nijmegen.

Daarnaast voerde ik persoonlijke gesprekken met mensen die in het uitoefenen van hun (hoge) maatschappelijke functie met integriteitsproblemen kampten. Daarin had ik een gewetensfunctie.

Van 2001 tot 2010 verzorgde ik voor Defensie de voorbereiding, begeleiding en nazorg van Humanistisch Geestelijke Verzorgers voor UN Missies (Irak 3 en 4, Afghanistan, Uruzgan 1 t/m 8 en Kabul 1 en 2) en werkte met de verwerking van oorlogstrauma’s in Israël en Gaza in 2008 en 2009.

Van 2009 tot 2014 verbleef ik ongeveer 6 maanden per jaar in de Himalaya, Noord India, waar ik een Leraar had (die inmiddels is overleden) en in een ashram woonde. Ik bestudeerde de oude Indiase boeken en mediteerde.

In de loop van mijn leven heb ik een aantal boeken geschreven en gepubliceerd:

1986 samen met Hans Korteweg “Helen of Delen: Transformatie van mens en organisatie”.

1992 samen met Hans en Hanneke Korteweg “De Grote Sprong”.

2003 een Nederlandse vertaling van de “Dao De Jing van Lao Zi” (direct uit het Chinees) met een commentaar. 

2008 “Leven en werken in het ritme van de seizoenen”, samen met fotograaf Hapé Smeele. In 2016 verscheen de vierde druk.

2010 “Waarom naar Gaza?”, een reisverslag van hulpverlening in Gaza en een verslag van de rouwverwerking van de eigen jeugd.

2013 “het Gouden Elixer” samen met Rob Tans en Natasja Gras.