voeding voor de ziel

Voeding voor de ziel (VERVOLG)

door Jaap Voigt

Vier voordrachten in het voorjaar van 2018

en een gezamenlijk onderzoek aan de hand van het onderwerp

Inleiding:
In de loop van 2017 werden er door mij zeven onderwerpen aangesneden waarover we iedere maand een middag met elkaar spraken. Die onderwerpen waren: Onderscheidingsvermogen, Liefde met een grote L en liefde met een kleine l, Gezichten van het Kwaad, De Verwondering, over Mens-zijn tussen Hemel en Aarde en Indaling naar het hart en tenslotte Beschouwing van ons eigen leven als kunstwerk.

Het was een zinvolle ervaring om op gezette tijden met goedwillende mensen bij elkaar te komen om aan de hand van een onderwerp stil te staan bij wat er in onszelf en in de wereld gaande is. In deze tijd van uiterste turbulentie is dat bepaald geen luxe; het is een noodzaak.
 

Voor de eerste helft van volgend jaar, 2018, schrijf ik weer vier middagen uit met de volgende onderwerpen:

1. Op zoek naar onze eigen (inspiratie) Bronnen.

2. De Val als oerprincipe, als historische - en als dagelijkse werkelijkheid.

3. De Afgescheidenheid die ontstaat door “ik-vorming” en uiteindelijk resulteert in Muren in de wereld. En: “is er een weg terug?”

4. Diagnose van en omgaan met onverwerkte ervaringen.

Ik vind het vervullend deze onderwerpen diepgaand te bestuderen op basis van het door mij reeds verzamelde materiaal en de opgedane inzichten vervolgens aan jullie over te dragen. Ter voorbereiding ontvangen jullie van mij twee weken voor iedere bijeenkomst een inhoudelijk stukje over het onderwerp.

De verschillende elementen van de middag zijn: een inleidend verhaal, een geleide meditatie, een uitwisseling over het onderwerp, het benoemen van de stand van zaken bij ieder en mogelijke vervolg stappen.

 

Data voor de vier onderwerpen voor het voorjaar 2018.

Er zijn twee mogelijkheden:
De Zondag groep voor mensen met een vaste baan, een gezin of niet op een dag door de week kunnen.
De Dinsdag groep voor mensen die hun eigen tijd kunnen indelen.

Je bent welkom vanaf 12.30 uur voor koffie, thee, enz, start is om 13.00 uur en eind rond 17.00 uur.

Data:

1. Op zoek naar onze eigen (inspiratie) bronnen Zondag 18 februari en dinsdag 20 februari.

2. De Val als oerprincipe, als historische - en als dagelijkse werkelijkheid. Zondag 25 maart en dinsdag 27 maart

3. De afgescheidenheid die ontstaat door de “ik-vorming” en uiteindelijk resulteert in Muren in de wereld. En: “is er een weg terug?” Zondag 22 april en dinsdag 24 april

4. Diagnose van en omgaan met onverwerkte ervaringen. Zondag 27 mei en dinsdag 29 mei

Ik ga er van uit dat je alle keren mee wilt doen.

 Kosten: Vier middagen € 160 contant ter plekke. Je kan een rekening krijgen als de kosten voor jou aftrekbaar zijn. Dan is het bedrag € 200 excl. 21%BTW = € 242. Geef bij opgave aan welke mogelijkheid je wenst.
Locatie: Van Eeghenstraat 56, 1017GJ Amsterdam
Maximaal aantal deelnemers: 12
Opgave: j.voigt@inter.nl.net  met vermelding welke betalingsregeling je wilt en de data dat je komt (zondag of dinsdag).

Ik hoop je te zien!

Vriendelijke groet van

Jaap Voigt