voeding voor de ziel

Voeding voor de ziel (VERVOLG)

door Jaap Voigt

Vier voordrachten in het najaar van 2018 en een gezamenlijk onderzoek aan de hand van het onderwerp

Inleiding:
In de loop van 2017 en het voorjaar van 2018 heb ik een aantal onderwerpen aangesneden waarover we vier middagen met de groep hebben uitgewisseld. Het was een zinvolle ervaring om op gezette tijden met goedwillende mensen bij elkaar te komen om aan de hand van een onderwerp stil te staan bij wat er in onszelf en in de wereld gaande is. In deze tijd van uiterste turbulentie is dat bepaald geen luxe; het is een noodzaak.

Het was een zinvolle ervaring om op gezette tijden met goedwillende mensen bij elkaar te komen om aan de hand van een onderwerp stil te staan bij wat er in onszelf en in de wereld gaande is. In deze tijd van uiterste turbulentie is dat bepaald geen luxe; het is een noodzaak.
 

Voor het najaar 2018, schrijf ik weer vier middagen uit met de volgende onderwerpen:

1. Ervaring van de Tijd.

2. De weg van potentie naar vorm

3. Illusies

4. Staan in een traditie, een “lange lijn van voorgangers”

Ik vind het vervullend deze onderwerpen diepgaand te bestuderen op basis van het materiaal dat ik heb verzameld en mijn opgedane inzichten aan jullie over te dragen. Ter voorbereiding ontvangen jullie van mij twee weken voor iedere bijeenkomst een inhoudelijk stukje over het onderwerp.

De verschillende elementen van de middag zijn: een inleidend verhaal, een geleide meditatie, een uitwisseling over het onderwerp, het benoemen van de stand van zaken bij ieder en mogelijke vervolg stappen.

Omdat een gezamenlijke inzet van groot belang is vraag ik jullie iedere keer iets voor te bereiden, een verhaaltje, gedicht, herkenning die je vindt in een song, muziekstuk, gedicht, theaterstuk of schilderij. Dat wordt ingebracht en daar wisselen we over uit. Naast mijn inhoudelijke stukjes krijg je dus ook vragen die je voor kan bereiden.

 

Data voor de vier onderwerpen voor het najaar 2018 zijn:

Er zijn twee mogelijkheden:

  • De Zondag groep voor mensen met een vaste baan, een gezin of niet op een dag door de week kunnen.
  • De Dinsdag groep voor mensen die hun eigen tijd kunnen indelen.

Je bent welkom vanaf 12.30 uur voor koffie en thee. De start is om 13.00 uur en einde rond 17.00 uur.

Data:
1. Ervaring van de Tijd. Zondag 30 september en dinsdag 2 oktober.

2. De weg van inspiratie naar vorm. Zondag 28 oktober en dinsdag 30 oktober

3. Illusies. Zondag 18 november en dinsdag 20 november

4. Staan in een traditie, een “lange lijn van voorgangers.” Zondag 9 december en dinsdag 11 december

 

Korte toelichting op de inhoud

Aug2018-1.png

1. Ervaring van de Tijd. (30 september en  2 oktober)
Vaak zitten we gevangen in de lineaire (klokken) tijd en dat wordt benauwd. Het lijkt alsof er nooit genoeg tijd is. Vrijwel iedereen weet ook dat de Tijd niet een vast gegeven is, maar heel flexibel kan variëren van klokkentijd tot tijdloosheid. Daarnaast is er de cyclische tijd die we in een dag, een maand en een jaar beleven. We wisselen uit over onze eigen tijdsbeleving en of wie die kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld hoe we meer “tijdloosheid” in de klokkentijd krijgen.

 

Aug2018-2.png

2. De weg van inspiratie naar vorm (28 oktober en 30 oktober)
Het blijft een wonderlijk proces hoe inspiratie of potentie vorm aanneemt in de wereld. Soms gaat het zomaar en soms wordt er gezwoegd, soms is het vervullend en soms vinden we dat we het “doen moeten”. Het is zeker dat de begrippen “toewijding’ en “werken vanuit het hart” een grote rol spelen bij het op aarde brengen van inspiratie. Deze middag horen we de ervaringen van ieder ten aanzien van dat proces en krijgen wellicht een inzicht in hoe wij dat zouden kunnen doen en welke blokkades we op onze eigen weg leggen.

 

Aug2018-3.png

3. Illusies (18 november en 20 november)
We leven allemaal met illusies. Hoe ontstaan ze? Wat is hun functie? Hoe herkennen we ze? Hoe kunnen we afscheid van ze nemen? De regenachtige novembermaand is bij uitstek geschikt om dit onderwerp op onszelf toe te passen via een terugblik op het jaar. Welke illusies koesterden we en hoe nemen we daar afscheid van? En… Wat staat ons dan te wachten?

 

 

Aug2018-4.png

4. Staan in een traditie, een “lange lijn van voorgangers” (9 december en 11 december)
Wij zijn allemaal gevormd door het DNA dat we van onze ouders meekregen en omstandigheden waaronder wij opgroeiden. Maar vaak voelen wij ons tot “iets” of “iemand” aangetrokken, reeds lang dood of nog levend, die we herkennen zonder reden; zomaar. Dat zijn onze voorgangers en het is goed die te leren kennen, want het is de enig rij waarin je op je gemak staat. Jij bent niet de eerste die deze levensstrijd voert, vele zijn je voorgegaan en je staat op hun schouders. Dat besef brengt rust.

Als je mee wilt doen schrijf deze data dan meteen in je agenda. Ik ga er van uit dat je alle keren mee wilt doen.

Kosten: Vier middagen € 160 contant ter plekke. Je kan een rekening krijgen als de kosten voor jou aftrekbaar zijn. Dan is het bedrag €200 excl. 21%BTW = € 242. Geef bij opgave aan welke mogelijkheid je wenst.

Locatie: Van Eeghenstraat 56, 1017GJ Amsterdam

Maximaal aantal deelnemers: 12

Opgave: j.voigt@inter.nl.net  met vermelding welke betalingsregeling je wilt en of je zondag of dinsdag komt.

Ik hoop je te zien!

Hartelijke groet van

Jaap Voigt