voeding voor de ziel

Voeding voor de ziel

door Jaap Voigt

Vier Voordrachten in het najaar van 2017
en een gezamenlijk onderzoek aan de hand van het onderwerp

Inleiding
In de eerste helft van dit jaar heb ik op zondagmiddagen een aantal voordrachten gegeven en dat is goed bevallen. De inhoud was: Onderscheidingsvermogen, Liefde met een grote L en liefde met een kleine l en als derde Gezichten van het Kwaad. Het is prettig en goed om op gezette tijden met goedwillende mensen bij elkaar te komen om aan de hand van zo’n onderwerp stil te staan bij wat er in onszelf en in de wereld gaande is. In deze tijd van uiterste turbulentie is dat bepaald geen luxe; het is een noodzaak.

De verschillende elementen van de middag zijn: een verhaal van mij, een lange(geleide) meditatie, een uitwisseling over het onderwerp, het benoemen van de stand van zaken bij ieder en vervolg stappen.

De algemene sfeer die ik in de middagen nastreef wordt door de dichteres Vasalis verwoord in “Herfst” (bundel Gezichten en Vergezichten):

Zo, aan de rand van het nog niet en niet meer zijn
en van het tomeloze leven,
voel ik voor ’t eerst in zijn volledigheid
en aan den lijve het vol-ledig zijn:
een orde, waarin ruimte voor de chaos is,
en voel de vrijheid van een grote liefde,
die plaats voor wanhoop laat en twijfel en gemis.

 

De vier onderwerpen voor het najaar 2017 zijn:

1. De Verwondering: over het Mysterie van Leven. 3 of 5 september
2. Mens-zijn tussen Hemel en Aarde. 1 of 3 oktober
3. Indaling: leegte - stilte – inspiratie, via het hart naar uitdrukking in de wereld en weer terug naar leegte. 29 of 31 oktober
4. Beschouwing van ons eigen leven: Een kunstwerk gemaakt door het Onbegrijpelijke, de Liefde, Feiten en Mythen, Non-fictie en Fictie, Ware Intentie en Verlangens. 26 of woensdag 29 november

Ik vind het vervullend deze onderwerpen diepgaand te bestuderen op basis van het door mij reeds verzamelde materiaal en de opgedane inzichten vervolgens aan jullie over te dragen. Ter voorbereiding ontvangen jullie twee weken voor iedere bijeenkomst een inhoudelijk stukje over het onderwerp van mij.

Er zijn wat data betreft dus twee mogelijkheden:

Voor mensen met een vaste baan, een gezin of die anderszins niet op een dag door de week kunnen:

Zondagmiddag groep: 3 september, 1 oktober, 29 oktober en 26 november 2017

van 12.30 uur – 17.00 uur welkom vanaf 12 uur voor koffie etc.

Voor zelfstandigen die hun eigen tijd kunnen indelen:

Dinsdagmiddag groep: 5 september, 3 oktober, 31oktober en woensdag 29 november 2017

van 12.30 uur – 17.00 uur welkom vanaf 12 uur voor koffie etc.

Ik ga er van uit dat je alle vier de keren mee wilt doen; mocht je één keertje niet kunnen doen, dan kan dat wel maar meldt mij dat dan even.

Kosten voor vier middagen € 160, ter plekke contant betalen. Met een rekening:  € 200 excl. 21% BTW = € 242. Geef bij opgave aan welke mogelijkheid je wenst.

Locatie: Van Eeghenstraat 56, 1017GJ Amsterdam

Maximaal aantal deelnemers: 12.

Opgave: j.voigt@inter.nl.net  met vermelding welke betalingsregeling je wilt en de data dat je komt (zondag of dinsdag)

Ik hoop jullie te zien!

 

Vriendelijke Groet van

Jaap Voigt