Stand van zaken eind 2018

Ik ben hard aan het werk, niet alleen in de buitenwereld maar ook met het onontkoombare verval van het lichaam. Dat verval is volkomen natuurlijk en is op zijn best iets te vertragen. Dat doe ik door yoga, om de dag naar de sportschool voor kracht en cardio-training en via Gyrotonic, een systeem om meer lichamelijke bewegingsvrijheid te verkrijgen. En vroeg naar bed.

Ik word in 2019 78 jaar. Hoeveel tijd is me nog gegeven? Nog zeven jaar, nog veertien jaar en misschien tot morgen? Een ding is zeker: de laatste adem zal er komen. Dan is het voorbij en… dan is mijn grote vraag: Waar ben ik dan geweest? Wat is deze aarde voor plek en wat is er in Godsnaam met de mensheid en mij, als één daar van, aan de hand? Welk spel speelt zich hier af? Het lijkt wel een soort School, maar wat is het onderricht? En wat is de bedoeling van het onderricht? Dat zijn de vragen die mij altijd al hebben bezig gehouden, maar, waar ik vanaf heden, al mijn aandacht aan wil geven. Dat staat centraal in mijn leven.

Ik heb dit uitgangspunt de afgelopen anderhalf jaar op verschillende manieren vorm gegeven.

Allereerst onderhoud ik mijn eigen rust en levenskracht door mij op gezette tijden af te zonderen. Dan studeer en mediteer ik. De studie blijkt vaak een inhoudelijke voorbereiding te zijn op de groepen die ik geef. Die groepen hebben een verschillend karakter, een aantal bestaat uit wat oudere mensen die stil wensen te staan om hun eigen bezieling weer te voeden. Dan zijn er groepen waar de maatschappelijke betrokkenheid en de vragen die dat met zich mee brengt op de eerste plaats staat en als laatste geef ik een groep aan mensen tussen de 30 en 40 jaar die “heel” wensen te blijven te midden van een uiterst turbulente en veeleisende omgeving. 

Lees meer voor nadere informatie over groepen en workshops.

Daarnaast voer ik veel persoonlijke gesprekken over levensvragen en geef ik op uitnodiging geregeld lezingencycli over verschillende onderwerpen.

Ikzelf word ook gevoed door studie en leren uitvoeren van rollen in de theaterstukken en sonnetten van Shakespeare. Daarvoor ga ik drie keer per jaar naar de Orkney eilanden (boven Schotland) waar Kristin Linklater, een vrouw van 82 jaar, een eigen centrum heeft waar stem – en Shakespeare workshops centraal staan.

Lees meer over hoe ik Shakespeare bestudeer bij inspiraties.

Ik hoop nog lang zo bezig te blijven, het houdt mij jong.