Column: Vragen uit de stilte

Column: Vragen uit de stilte

Jaap Voigt (76) wendt zich in zijn leven steeds meer tot stilte; iedere dag een kortere of langere tijd tot rust komen en stil worden. Dan legt hij zijn “dagelijks brood”, de opgedane ervaringen in het doorgaande dagelijkse leven, op “het altaar van de stilte”. In de ruimte lost de vermeende urgentie meestal op, maar uit de bron van stilte komen wel diepe vragen op; vragen over de essentie van het mens-zijn hier op aarde die om een persoonlijk antwoord vragen.

Met Jaap naar Senegal

Met Jaap naar Senegal

Van 3 t/m 13 november 2017 kun je samen met Dirkje Veltman en Jaap Voigt mee naar Senegal voor een Daoïstische reis. 

Een reis om te herbronnen.

Vanuit de niet te doorgronden Bron der dingen en de verborgen maar immer aanwezige diepte heeft ieder een eigen reden van bestaan. Geboren uit eenheid ontstaat de polariteit.
Het leven voltrekt zich door veranderende fasen en te midden van 10.000 dingen.
Hoe behoud je in deze verscheidenheid zicht op de Bron?