Inspiratie

Jaap geeft de laatste tijd zijn inspiratie niet alleen maar door aan anderen via zijn korte leergangen, maar ook via beeld en muziek. Deze video is een eerste kennismaking daarmee.

In dit geval is het de uitdrukking van Jaap over het indalingsproces van voor de geboorte. Hoe komen we vanuit de oneindige ruimte op deze aarde?

Er volgen nog meer series!

Door Jaap Voigt Muziek deel I: 'Ouverture van de Parsifal van R. Wagner, deel II; 'Ohm sound' van Tibetian Monks, deel III; Apollo van Brian Eno, deel IV: 'You got me singing' van Leonard Cohen