Nieuwe workshop over de Liefde door Jaap Voigt

Deze workshop staat in het teken van de herkenning en de worsteling die wij als mens ervaren met "de Liefde" met een grote "L" en "de liefde" met een kleine "l" en de antwoorden hierop die uit de bronboeken van het Daoïsme en de Leer van de Advaita zijn voortgekomen.

Datum: 18 november 2017
Locatie: Studio MENG, Helmersstraat 140 Tweede verdieping, 2513SC, Den Haag,  
Opgeven via mattijs@studiomeng.nl telefoon: 06-10223960
Aantal deelnemers: 10 – 25
Toegangsprijs € 50 (tot 9 november) en € 65 (na 9 november)

Liefde en liefde
Dat er een Onnoembare Eenheid is, vaak Liefde genoemd, dat alles in de zichtbare en onzichtbare werelden heeft voortgebracht is een uitgangspunt van iedere religie.

Het wezen van Liefde is dat het in zichzelf rust en niets of niemand nodig heeft. Mensen ervaren dat soms als ze volkomen in hun element zijn. Dan is het handelen, het doen en laten, volkomen vanzelfsprekend en er wordt een heerlijke tijdloosheid ervaren. Zo zouden we allemaal altijd willen zijn.

Een tweede wezenlijk element van de Liefde is dat Het zichzelf wenst uit te drukken. Zo maar, om niet, zonder enige doelstelling. En alles wat de Liefde uitdrukt wordt geboren, groeit, gaat weer dood en keert terug in de schoot van de liefde waar het oorspronkelijk vandaan kwam. Dat geldt voor alle levende wezens en alle materie hier op aarde.

Nu blijkt na de geboorte dat de aarde een vreemde plek is, waar vrijwel meteen de oorspronkelijke Eenheid, de Liefde, vergeten wordt en de menselijke conditionering een alles bepalende rol gaat spelen in het leven. Het gevolg is dat "de Liefde" met een grote "L", "de liefde" met een klein "l" wordt en die liefde met een kleine "l" wordt door de geconditioneerde mens van oudsher en in iedere cultuur omgeven met prachtige verhalen, die veelal niet waar blijken te zijn. Dat wil zeggen dat conditioneringen van de persoonlijkheid zoals afsplitsing van anderen, begeerte en haat, angst voor de dood en alle menselijke verhoudingen rond de drie grote thema’s macht, seksualiteit en geld, er toe leiden dat de liefde in dienst komt te staan van het eigenbelang.

De vraag is hoe wij als mensen hier op aarde tijdens ons leven de weg terug naar de Eenheid kunnen vinden? Wat is daar voor nodig? Wat kunnen wij daar zelf aan doen en wat moet aan de Genade overgelaten worden? Wat zijn de belangrijkste aanwijzingen die in de bronboeken van de Chinese en Indiase wijsheid beschreven worden?

Het gaat dan over de Dao De Jing van Lao Zi, het Boek van Zhuang Zi waarin de “Dao” gelijk gesteld kan worden met de Liefde meteen grote “L” en de “Dé” met de liefde met een kleine “l|. Een bronboek uit de Indiase filosofie, de Yoga Sootra’s van Patanajli beschrijft een Weg en geeft raad over de moeilijkheden die er onderweg altijd zijn.

Ik hoop je in Den haag te zien!
Vriendelijke groet van

Jaap Voigt

Het programma de 18e is: 
. aankomst tussen 13.00 en 13.30 uur
. 13.30 – 14.00 uur:  Introductie in het onderwerp
. 14.00 – 14.30 uur: Geleide Meditatie
. 14.30 – 15.45 uur: de Liefde en de liefde (met eventueel kleine pauze)
. 15.45 – 16.15 uur: Pauze en voorbereiding vragen
. 16.15 – 17.00 uur: Beantwoording vragen door Jaap Voigt en afsluiting