Column: Vragen uit de stilte

Column: Vragen uit de stilte

Jaap Voigt (76) wendt zich in zijn leven steeds meer tot stilte; iedere dag een kortere of langere tijd tot rust komen en stil worden. Dan legt hij zijn “dagelijks brood”, de opgedane ervaringen in het doorgaande dagelijkse leven, op “het altaar van de stilte”. In de ruimte lost de vermeende urgentie meestal op, maar uit de bron van stilte komen wel diepe vragen op; vragen over de essentie van het mens-zijn hier op aarde die om een persoonlijk antwoord vragen.