Leerimpulsen

leerimpulsen.png

4 zaterdagmiddagen, 13 januari, 24 maart, 28 april en 26 mei 2018
van 12.30u - 17.00u
Locatie: Van Eeghenstraat 56-hs, Amsterdam

Kosten:  €160 contant voor 4 keer. Met factuur:  €220 excl. BTW voor 4 keer.

Fundamentele onderstromen
Deze korte leergang voor druk bezette mensen tussen de 25 en 45 jaar gaat over orde scheppen in je leven en werk. Je verkrijgt inzicht in waar je nu staat in je leven en je leert achterstallig onderhoud aan te pakken betreffende je fysieke gesteldheid, je gevoels- en je denkwereld. Daarbij leer je op je eigen onderscheidingsvermogen te vertrouwen ten aanzien van verschillende  fundamentele onderwerpen die behandeld worden. Je zult hierdoor beter in deze wereld kunnen functioneren zonder jezelf te verliezen. Het is een verdiepende doorsmeerbeurt waarin je wordt geholpen om de aangereikte theorie direct om te zetten in concreet handelen.

Verloop van de middagen en overige informatie
De onderwerpen (Talent, Structuur, Besluitvorming en Conflicthantering) worden benaderd via korte en effectieve inleidingen. Enerzijds vindt een verdieping plaats waardoor de essentie van het onderwerp ingezien wordt en anderzijds krijg je instrumenten aangereikt waarmee je een antwoord van binnen uit kan formuleren op de feitelijke situatie waarin je verkeert.

De middagen bestaan uit de volgende elementen:
korte stilte oefening / inleiding over het onderwerp / verwerking in de groep met een verdere toelichting
Pauze
geleide meditatie / beantwoording van de individuele vragen / afsluiting

Ter voorbereiding krijg je een aantal vragen toegestuurd waarmee je je klaar maakt voor de middag. Dat is jouw inzet voor de middag en dat is van groot belang. Hoe groter je inzet hoe meer je terug krijgt aan antwoorden en inzichten.

Locatie: van Eeghenstraat 56, 1071 GJ Amsterdam. Welkom vanaf 12.30 voor koffie en thee.

Kosten: € 160 voor vier keer als je contant afrekent. Voor wie een rekening wil hebben is het bedrag per keer € 60 (excl. 21% BTW) en voor vier keer  € 220 (excl. 21% BTW)

Als deze bedragen bezwaarlijk zijn kan je met mij contact opnemen over een betalingsregeling.

 Aantal deelnemers: maximaal 12. Ik ga er van uit dat je in deze korte leergang alle vier middagen komt.

Opgave: j.voigt@inter.nl.net

Ik hoop je in het voorjaar te zien en samen met je op weg te gaan.

Vriendelijke Groet van Jaap Voigt

 

Toelichting op de Onderwerpen

33compWerkelijkh4.jpg

CONFLICTHANTERING (vervolg)
Zaterdag 13 januari van 13.00-17.00u

Hoe behandel ik conflicten en grijze gebieden van twijfel waarin ik terecht kom? Diagnose van conflicten en de praktische aanpak.

De laatste voordracht van 2017 ging hier over en het bleek dat iedereen hierop door wilde gaan. Het wordt dus een herhaling (zeker voor de nieuwe mensen) en een vervolg.

De complexiteit van de huidige samenleving plaatst ons voortdurend voor situaties waar we niet goed mee om kunnen gaan. Dat kunnen openlijke conflicten worden maar ook grijze gebieden waar we liever niet over nadenken. We lopen er met een boog omheen en toch blijven de onopgeloste vragen ons achtervolgen. Er zal een tijd komen dat we het conflict aan zullen moeten gaan. Maar hoe?

Nadat je in de voorbereiding je conflicten geïnventariseerd hebt, worden die eerst scherp gesteld.

Ik zal de kwaliteiten en hun vervormingen bespreken en een aantal hoofdstukken uit het klassieke Chinese boek, “De Kunst van het Oorlogvoeren” overdragen. De aangereikte principes worden toegepast op je vraagstellingen.

Meestal geeft dit inzicht een opluchting.

OP ZOEK NAAR JOUW INSPIRATIE BRONNEN
Zaterdag 24 maart van 13.00-17.00u

Het is in deze overvolle en haastige tijd niet eenvoudig heel te blijven; voor je het weet wordt je doen en laten geheel door de omgeving bepaald en heb je het gevoel dat je voortdurend achter de feiten aanloopt.

Met de kans dat je daarbij dat wat je eigenlijk bezielt en dus wat je wezenlijk drijft, uit het oog verloren bent. Soms heb je er nog een vage herinnering aan, maar vaak weet jezelf niet meer wat je ooit inspireerde. Als je je ziel niet voedt, dan raak je uitgeput.

Deze middag besteden we aan het (her)ontdekken van je inspiratiebronnen en een uitwisseling daarover met de anderen. Je krijgt van te voren een aantal vragen die je helpen je inspiratiebron weer op te sporen.

 

 

32compWerkelijkh3.jpg

VORMING VAN HET EGO EN DE GEVOLGEN
Zaterdag 28 april van 13.00-17.00u

Er wordt zo makkelijk “ik” gezegd, maar wie en wat is dat eigenlijk. Hoe is dat “ik” ontstaan? Was het er altijd? D.w.z hoort dat bij het menselijk bestaan op aarde of niet? Wat zijn de meningen hierover in de verschillende geestelijke richtingen? En bestaat er een toestand in ons die het “ik” overstijgt.

Het is zeker dat de vorming van het “ik” een scheiding tussen ik en de ander teweeg brengt en dat “andere” kunnen dingen, mensen en situaties zijn. Er ontstaat een “waarnemer” met een vermogen tot zelfreflectie en die “waarnemer” doet niet mee aan het Leven, die kijkt er naar. Hoe om te gaan met die “waarnemer”?

Allemaal vragen die aan de orde komen tijdens de voorbereiding en de middag.

 

 

DE MAN-VROUW RELATIE
Zaterdag 26 mei van 13.00-17.00u

We leven in een wereld die bepaald wordt door dualiteiten zoals dag en nacht, licht en donker, binnen en buiten, leven en dood en man en vrouw. Over het onder ogen zien en behandelen van die laatste dualiteit gaat deze vierde middag van het voorjaar 2018.

Er zit een groot aantal “lagen” in de man-vrouw dualiteit: op een energetisch niveau gaat het over de verhouding manlijke en vrouwelijke energieën, op uiterlijk niveau gaat het over de verhouding tussen man en vrouw en op innerlijke niveau is te ervaren dat de man vrouwelijke aspecten heeft en de vrouw manlijke.

Via voorbereidingsvragen worden deze drie lagen onderzocht en tijdens de middag vindt een uitwisseling plaats zodat de vele facetten van de man-vrouw dualiteit ontdekt worden.