Leerimpulsen

jongeren 1.jpg

4 zaterdagmiddagen, 29 september, 27 oktober, 17 november en
15 december 2018van 12.30u - 17.00u
Locatie: Van Eeghenstraat 56-hs, Amsterdam

Kosten:  €160 contant voor 4 keer. Met factuur:  €220 excl. BTW voor 4 keer.

Fundamentele onderstromen
Deze korte leergang voor druk bezette mensen tussen de 25 en 40 jaar gaat over orde scheppen in je leven en werk. Je krijgt inzicht in waar je nu staat in je leven, zowel op fysiek vlak als in je gevoels- en je denkwereld. Daarbij leer je je eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken ten aanzien van verschillende  fundamentele onderwerpen. 

Je zal hierdoor beter in deze wereld kunnen functioneren zonder jezelf te verliezen. Het is een verdiepende doorsmeerbeurt waarin je wordt geholpen om de aangereikte theorie direct om te zetten in concreet handelen.

Verloop van de middagen en overige informatie
De onderwerpen worden benaderd via korte en effectieve inleidingen. Enerzijds vindt een verdieping plaats waardoor de essentie van het onderwerp ingezien wordt en anderzijds krijg je instrumenten aangereikt waarmee je een antwoord van binnen uit kan formuleren op de feitelijke situatie waarin je verkeert.

De middagen bestaan uit de volgende elementen:
korte stilte oefening / inleiding over het onderwerp / verwerking in de groep met een verdere toelichting
Pauze
geleide meditatie / beantwoording van de individuele vragen / afsluiting

Ter voorbereiding krijg je een aantal vragen toegestuurd waarmee je je klaar maakt voor de middag. Dat is jouw inzet voor de middag en dat is van groot belang. Hoe groter je inzet hoe meer je terug krijgt aan antwoorden en inzichten.

Locatie: van Eeghenstraat 56, 1071 GJ Amsterdam. Welkom vanaf 12.30 voor koffie en thee.

Kosten: € 160 voor vier keer als je contant afrekent. Voor wie een rekening wil hebben is het bedrag per keer € 60 (excl. 21% BTW) en voor vier keer  € 220 (excl. 21% BTW)

Als deze bedragen bezwaarlijk zijn kan je met mij contact opnemen over een betalingsregeling.

 Aantal deelnemers: maximaal 12. Ik ga er van uit dat je in deze korte leergang alle vier middagen komt.

Opgave: j.voigt@inter.nl.net

Ik hoop je in het najaar te zien en samen met je op weg te gaan.

Vriendelijke Groet van Jaap Voigt

 

Toelichting op de Onderwerpen

jongeren 2.jpg

FUNCTIONELE, PERSOONLIJKE EN ARCHETYPISCHE LAAG IN JE BESTAAN
Zaterdag 29 september (13-17u)

Op het functionele vlak ben je via een rol, die min of meer afgebakend en herkenbaar is, in de buitenwereld bezig, b.v. moeder, zoon / dochter, grootvader, arts, designer, advocaat, acteur, etc, etc,. Je kan zeggen dat dit je “horizontale wereld” is, waar in je probeert jezelf zo goed mogelijk uit te drukken, je te handhaven, erkenning te krijgen, macht / invloed te verwerven etc, etc,. De buitenwereld speelt een grote en overheersende rol en jij bent onderdeel van die wereld.

Op persoonlijk vlak kan je bezig zijn met waar het je eigenlijk over gaat, wat je bezielt, wat je er eigenlijk van vindt, waar je je inspiratie vandaan haalt, etc,.

Dan blijkt dat er menselijke patronen zijn die altijd al een rol gespeeld hebben, een soort oer-thema’s, die jij nu, in deze tijd onder deze omstandigheden, vervult. Die thema’s worden “verhaald” in mythen, sagen, sprookjes in wat C.G. Jung “de Archetypische laag” noemde. Wat de verschillen tussen deze lagen zijn en hoe je ze kan verbinden is het onderwerp van deze middag. 

jongeren 3.jpg

DE LIEFDE?!
Zaterdag 27 oktober (13-17u)

We verdiepen ons in wat voor rol “de Liefde” (met een grote L) en de liefde (met een kleine l) in ons eigen leven speelt, onze hoop en teleurstelling, onze verwachtingen en het verdriet of woede als die verwachtingen niet beantwoord worden. De noodzaak om Liefde en liefde te geven en te ontvangen.

We ontmoeten de totale commercialisering van deze begrippen en hoe we omgaan onze eigen intuïtie omtrent deze begrippen en die stap voor stap willen / kunnen vormgeven in onze eigen wereld. 
Enfin, je begrijpt dat dit een aangrijpende middag wordt met hopelijk veel vuur.

 

jongeren 4.jpg

HERKENNEN EN AFSCHEID NEMEN VAN ILLUSIES
Zaterdag 17 november (13-17u)

In de donkere maand november maken we de balans op van het afgelopen jaar en kijken naar de opbrengst en naar de illusies die we hadden en moeten achterlaten, omdat die niet meer werken. Hoe ontstaan illusies? Wat is hun functie en waarom is het verstandig ze af te leggen? Waarom zijn we zo halsstarrig in het vasthouden aan illusies? En hoe kunnen we er op een vriendelijke manier afscheid van nemen. Het wordt waarschijnlijk een middag met veel water.

jongeren 5.jpg

OMGAAN MET GEVOELENS
Zaterdag 15 december (13-17u)

We barsten allemaal van de gevoelens, maar hoe herkennen wij die eigenlijk en laten we ze toe of verdrukken we die? Wat zijn gevoelens in vergelijking met ons denken? Wat brengen gevoelens ons? Jullie krijgen van mij een lange lijst van gevoelens met dramatisch karakter en daar gaan we kaarten van maken en ze laten zien! (die kaarten en die gevoelens)

Dan is het jaar 2018 weer klaar en gaan we de winter in.