Leerimpulsen

leerimpulsen.png

2 en 30 september, 28 oktober en 25 November 2017
12.30u - 17u
Locatie: Van Eeghenstraat 56-hs, Amsterdam

Kosten: €45 per middag, €160 voor 4 keer contant betalen. Met factuur: €60 excl. BTW per keer of €220 excl. BTW voor 4 keer

Fundamentele onderstromen
Deze korte leergang voor druk bezette mensen tussen de 25 en 45 jaar gaat over orde scheppen in je leven en werk. Je verkrijgt inzicht in waar je nu staat in je leven en je leert achterstallig onderhoud aan te pakken betreffende je fysieke gesteldheid, je gevoels- en je denkwereld. Daarbij leer je op je eigen onderscheidingsvermogen te vertrouwen ten aanzien van verschillende  fundamentele onderwerpen die behandeld worden. Je zult hierdoor beter in deze wereld kunnen functioneren zonder jezelf te verliezen. Het is een verdiepende doorsmeerbeurt waarin je wordt geholpen om de aangereikte theorie direct om te zetten in concreet handelen.

Verloop van de middagen en overige informatie
De onderwerpen (Talent, Structuur, Besluitvorming en Conflicthantering) worden benaderd via korte en effectieve inleidingen. Enerzijds vindt een verdieping plaats waardoor de essentie van het onderwerp ingezien wordt en anderzijds krijg je instrumenten aangereikt waarmee je een antwoord van binnen uit kan formuleren op de feitelijke situatie waarin je verkeert.

De middagen bestaan uit de volgende elementen:
korte stilte oefening / inleiding over het onderwerp / verwerking in de groep met een verdere toelichting
Pauze
geleide meditatie / beantwoording van de individuele vragen / afsluiting

Ter voorbereiding krijg je een aantal vragen toegestuurd waarmee je je klaar maakt voor de middag. Dat is jouw inzet voor de middag en dat is van groot belang. Hoe groter je inzet hoe meer je terug krijgt aan antwoorden en inzichten.

Locatie: van Eeghenstraat 56, 1071 GJ Amsterdam. Welkom vanaf 12.30 voor koffie en thee.

Kosten: € 160 voor vier keer als je contant afrekent. Voor wie een rekening wil hebben is het bedrag per keer € 60 (excl. 21% BTW) en voor vier keer  € 220 (excl. 21% BTW)

Als deze bedragen bezwaarlijk zijn kan je met mij contact opnemen over een betalingsregeling.

 Aantal deelnemers: maximaal 12. Ik ga er van uit dat je in deze korte leergang alle vier middagen komt.

Opgave: j.voigt@inter.nl.net

Ik hoop je in het najaar te zien en samen met je op weg te gaan.

Vriendelijke Groet van Jaap Voigt

 

Toelichting op de Onderwerpen

33compWerkelijkh4.jpg

TALENT
Zaterdag 2 september van 13.00 tot 17.00 uur

Wat zijn je wezenlijke talenten en hoe kan je die verder ontwikkelen?

Gebruik jij je talenten in je leven en je werk? Talenten liggen vaak “zo dicht bij huis” dat je er “overheen kijkt”. Dat wordt versterkt door de buitenwereld die allerlei eisen aan je stelt waar je aan tegemoet wilt komen, .b.v “om toch ergens bij te horen” of “omdat het kennelijk vandaag-de-dag gevraagd wordt”.

Talent is echter je meest natuurlijke staat van zijn; je authenticiteit komt daar uit voort.

Hoewel talent iets is dat je bij je geboorte meekrijgt als een gift van jouw Leven aan deze wereld is het niet zo dat alles vanzelf gaat. Ook talent dient verder ontwikkeld en gevormd te worden om het te kunnen aanwenden in de vele situaties waarin je leven en je werk je brengen. En de grote vraag is hoe dat moet gebeuren: door alles los te laten en het vanzelf vorm te laten krijgen? Of door hard aan jezelf te werken en grote discipline te betrachten? Of door een afwisseling van beiden?

Je oorspronkelijke talent kan best wat ondergesneeuwd zijn en dat vraagt soms om een schoonmaakbeurt. Daarbij kunnen verrassenderwijs ook de nog verborgen talenten ineens de kop opsteken. Deze middag ga je dit avontuur aan.  

Eén ding is zeker: als je je talent wilt (her)ontdekken dan moet je ophouden met vergelijken.

 

STRUCTUUR IN JE LEVEN: HELPEND OF GEVANGENIS?
Zaterdag 30 september van 13.00 tot 17.00 uur

Hoe maak ik een “levende structuur” in mijn leven en werk die mij helpt en waardoor ik het gevoel krijg dat ik van binnenuit leef en niet geleefd wordt door mijn omgeving?

De regelmaat en de structuren waarin we leven, kunnen op den duur gaan aanvoelen als een gevangenis. Wat eens gezond en dragend voor je je verdere ontwikkeling was ademt niet meer. Je krijgt het benauwd en als het zo doorgaat dan stikt je; een burn-out ligt op de loer.

Dan wordt het tijd om opnieuw en fris naar je eigen prioriteiten te kijken en die als leidraad voor de inrichting van je leven en werk te nemen. Naast de noodzaak om je bewust te worden waar het jou eigenlijk over gaat zal er een erfenis weg gewerkt moeten worden voordat je een volgende, gezondere fase, in kunt gaan.

Dat kan natuurlijk niet allemaal in één middag maar je krijgt wel een belangrijke impuls tot bewustwording van wat je eigenlijk wenst en de consequenties daarvan. Het geeft je een eerste inzicht en een overzicht van een mogelijke nieuwe fase in je leven… en wat daarbij komt kijken.

 

32compWerkelijkh3.jpg

BESLUITVORMING EN UITVOERING
Zaterdag 28 oktober van 13.00 tot 17.00 uur

Hoe kom ik tot besluiten die passend zijn en hoe bepaal ik mijn richting te midden van de veelheid van dingen die zich in mijn leven aandienen?

De loop van ons leven wordt ogenschijnlijk bepaald door de vele grote en kleine besluiten die we iedere dag nemen. Maar wat zijn besluiten eigenlijk en wat betekenen ze?
In de psychologie en de organisatiekunde zijn vele besluitvormingsmodellen en protocollen ontwikkeld die een zogenaamde verantwoorde besluitvorming moeten garanderen. Maar werken die besluiten ook? Op grond van welke overwegingen zijn de besluiten tot stand gekomen? Wat komt er van terecht?

Deze middag handelt over ieders besluitvorming. Be-sluiten betekent iets be-eindigen, iets af-sluiten en iets anders starten. Wat wordt afgesloten en wat wordt gestart? Welke verschillende soorten bewustzijn spelen een rol in je eigen besluitvorming? Wat is de rol van je intuïtie en van je geweten? Wat betekent geweten voor jou en geeft je dat een richting?

Welke besluiten kan je maar niet nemen en welke besluiten die je nam werken niet? Deze middag kijken we naar het wezen van besluitvorming in jezelf en je komt de vele interne stemmen in jou tegen en die zijn het vaak niet met elkaar eens.

CONFLICTHANTERING
Zaterdag 25 november van 13.00 tot 17.00 uur

Hoe behandel ik conflicten en grijze gebieden van twijfel waarin ik terecht kom?

De complexiteit van de huidige samenleving plaatst ons voortdurend voor situaties waar we niet goed mee om kunnen gaan. Dat kunnen openlijke conflicten worden maar het kunnen ook grijze gebieden in ons worden waar we liever niet meer over nadenken. We lopen er met een boog omheen en toch blijven de onopgeloste vragen ons achtervolgen. Er zal een tijd komen dat we het conflict aan zullen moeten gaan. Maar hoe?

Nadat je in de voorbereiding je conflicten geïnventariseerd hebt, worden die eerst scherp gesteld. Ik zal een aantal hoofdstukken uit het klassieke Chinese boek, “De Kunst van het Oorlogvoeren” overdragen en worden de aangereikte principes toegepast op je vraagstellingen.

Meestal geeft dit inzicht en opluchting.