Meditatie groepen

Het centrum van mijn bestaan wordt al een tijd gevormd door Stilte en de ervaring van Ruimte. Meditatie helpt mij om daar te komen. Voor mij is dat het contact en de aansluiting met het Onnoembare, dat mysterieuze wonder waar al het Leven aan te danken is, iedere seconde weer.

In de wintermaanden, van oktober tot en met maart, bied ik meditatiegroepen aan. Meestal twee uur waarin ik ademhalingstechniek en vormen van “praanaayaam” beoefen, geleide meditatie geef en met de groep klanken maak, waardoor de Stilte ervaren kan worden. Uiteraard verblijven we een tijd in volledige stilte.

Het zijn verfrissende bijeenkomsten en na afloop heb je weer zin in dingen.

Ik heb nu nog geen data voor de winter van 2018 - 19, maar als je belangstelling hebt kan je je alvast opgeven, dan hoor je de planning eind augustus van mij.

 

Chinese innerlijke Alchemie

Rob Tans en ik schreven (samen met Natasja Gras) “Het Gouden Elixer”, een vertaling en commentaar op de klassieke Chinese tekst van Zhuang Boduan: “The Inner Teachings of Taoism”. Rob en ik bieden een verdere verdieping aan om deze teksten toepasbaar te maken in je eigen leven. Hiermee willen we onze eigen ervaringen met de tekst overdragen. De vorm waarin we dit doen weten we nog niet, maar we vragen belangstellenden zich te melden bij rwtans@xs4all.nl of j.voigt@inter.nl.net.