Via deze website kun je op de hoogte blijven van zijn activiteiten

 

Filmmaker Wout Boekeloo sprak uitgebreid en zeer persoonlijk met Jaap Voigt over zijn visie en persoonlijke leven. Over 'Verdwalingen in onze tijd', 'ouder worden' en 'leven in dienst van goed doodgaan'.

Na een lange tijd van terugtrekking, van eind 2014 tot begin 2017, heb ik  vanaf de zomer 2017 mijn leven weer opnieuw vorm kunnen geven. Het is niet de eerste keer dat ik dat doe, maar waarschijnlijk wel de laatste keer. Ik word 78 jaar in 2019. 

Het is mij duidelijk geworden dat ik de rest van mijn leven wil besteden aan het overdragen van mijn kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de ervaringen in mijn leven. Ik weet inmiddels dat alleen dat wat wezenlijk doorleefd is werking heeft. 

Dat is wijsheid te noemen. Mijn wens is om een baken, een rustpunt, te zijn, voor mensen en groepen. 
Lees hier meer over mijn grondhouding.

In de loop van mijn leven heb ik steeds meer ontzag en bewondering gekregen voor de mensen die mij voorgingen in het beantwoorden van vragen over het menselijke bestaan. Met name de antwoorden van de Chinese Ouden helpen mij, maar ook vele andere stromingen, zoals Advaita, het Tibetaans Boeddhisme, het mystieke Jodendom en het mystieke Christendom. Waar er sprake is van institutionalisering in de vorm van één of andere kerk of een vaststaand geloof, daar ervaar ik geen enkele hulp bij het beantwoorden van deze vragen.

Steeds meer ervaar ik ook dat vele kunstenaars met dezelfde vragen hebben geworsteld en daarmee een bron van inspiratie voor mij vormen.
Ik herken steeds sterker wat al die stromingen in wezen zeggen. Aan die “lijnen” wil ik de rest van mijn leven een bijdrage leveren, een volgende schakel zijn; op mijn manier en met mijn woorden, afgestemd op deze tijd, zoals zij afgestemd waren op hun tijd en toch eeuwigheidswaarden ontdekten, die tijdloos zijn en die op hun manier doorgaven. 

Naar de wereld toe zal ik mijn verworvenheden en inzichten in verschillende vormen overdragen. Het gesprek, de interactie tussen mij en anderen staat daarbij centraal. Ik heb ontdekt dat als er werkelijk sprake is van samenzijn dat alle verschillen tussen mensen wegvallen, niet omdat die genegeerd worden, maar omdat de verschillen aangewend worden om samen vervuld te raken van de “stroom van Leven”. Het Leven als een liefdevol en meedogenloos wonder en de uitwisseling hoe ieder van ons daarmee omgaat.

Deze website is geen afgerond geheel waarmee mijn digitale IK ‘definitief’ op de kaart is gezet met ‘mooie plaatjes’, korte, pakkende tekstjes en leuke aanbiedingen. Jaap doet daar niet aan mee.
Het is een ontwikkeltraject in zichzelf en wordt iedere half aangevuld met uitdrukkingen van mijn eigen inspiratie, onderzoek en aanbiedingen ten behoeve van anderen.

Ik nodig u van harte uit om dit traject naar believen te verkennen.